1. Обучение: Всеки оператор трябва да премине обучение за безопасност преди да работи с подемно оборудване.
  2. Проверка преди употреба: Винаги проверявайте оборудването преди употреба за евентуални дефекти или проблеми.
  3. Използване на защитно оборудване: Винаги носете подходящо защитно оборудване, като каски, ръкавици и обувки със стоманени бомби.
  4. Спазване на ограниченията за товар: Никога не превишавайте максималната товароносимост на оборудването.
  5. Безопасност при движение: Винаги се движете с оборудването внимателно и избягвайте бързи движения.
  6. Правилно стабилизиране: Уверете се, че товарът е правилно стабилизиран и балансиран преди да го повдигнете.
  7. Използване на помощници: Използвайте помощници или сигналисти, когато работите в зони с ограничена видимост.
  8. Поддръжка: Редовно поддържайте и сервизирайте оборудването, за да гарантирате неговата безопасност и ефективност.
  9. Спазване на правилата: Следвайте всички местни и национални правила и регулации за безопасност при работа с подемно оборудване.
  10. Безопасност на околните: Винаги бъдете внимателни към околните, когато работите с подемно оборудване, за да предотвратите всякакви инциденти.

 

Спазването на тези съвети може да помогне за предотвратяване на инциденти и повишаване на безопасността на работното място. Бъдете безопасни!