Радио Шатъл стелажни системи

 

 

Едно от задължителните условия за рентабилно и функционално складово пространство е максимално краткото време за маневриране и опростяване на ежедневните операции. За нуждите на своите клиенти производителите от Esnova са разработили Radio Shuttle складови системи, които постигат същевременно складиране на обемисти палетизирани стоки, опростено опериране на складово-подемните машини и максимална сигурност за служителите, стелажната конструкция и съхраняваните палети.

В същността си системата представлява стелажни коридори, по които се движат платформи с радио управление. Складово-подемните машини се движат в коридор в самата стелажна система и товарят и разтоварват палетите на и от роботизираната платформа, която се контролира от множество сензори за управление.

Автоматизацията на процесите намалява шансовете за злополука или увреждане на стелажната система и артикулите до минимум, тъй като не се налага навлизане в междустелажните пространства. Платформата поставя товара на зададеното място. По този начин се постига и увеличение на капацитета за съхранение.

Системата е изключително подходяща за складови бази за масови обемни артикули с ограничено прострастранво за съхранение.

Radio Shuttle е Вашата най-рентабилна инвестиция ако търсите:

-              Максимално ускорено товарене и разтоварване на палетите;

-              Оптимизирани и обезопасени операции;

-              Максимално съхранение в дълбочина;

-              Повишаване на капацитета на съхранение;

-              Безопасност на опериране;

-              Минимален брой междустелажни пътеки.