Софтуерна диагностика

Софтуерната диагностика е безпогрешен метод за установяване на изправността или наличие на повреда във вашите мотокари, електрокари и газокари. Тя се извършва единствено от специалисти преминали съответния курс за обучение за боравене със софтуера. При възникнал проблем диагностиката трябва да се извърши в максимално кратки срокове, тъй като често причините за неизправност могат да са различни и с тежки последици.

Всички наши сервизни екипи са оборудвани и обучени да работят с лицензиран софтуер за диагностика, с който с максимална точност и прецизност установяват причините за възникнали проблеми  в мотокарите, електрокарите и газокарите. Това позволява максимално бърза и компетентна сервизна реакция в рамките на 24 часа и спестява много бъдещи разходи или дори подмяна машина.

За да запишете час за диагностика или сервизно обслужване в удобно за Вас време се свържете с нас.