Мотокарите: Безопасността преди всичко

Ежедневното манипулиране с тонове различни товари и придвижването в тесни пространства крие своите рискове. За да се осигури здравето на служителите и целостта на товарите е необходимо да се вземат предвид следните основни фактори:

 1. Право да управляват мотокари, електрокари и газокари имат само оператори с валидно свидетелство за правоуправление;
 2. Ежедневна инспекция на изправността на мотокарите. Проверката на всички функционални части отнема само няколко минути. Изисквайте от оператора да отбелязва ежедневно състоянието на спирачките, сигнализацията, вилиците, волана и мачтата. При регистриран проблем се свържете със специалистите от сервизно обслужване и не предприемайте ремонти без нужната подготовка;
 3. Състояние на гумите. Износените и увредени гуми правят всяка складово-подемна машина опасна и нестабилна. Некомпетентният монтаж има същите последствия. Изберете подходящите гуми за своя мотокар тук;
 4. Нива на течностите. Задължително преди управление се уверете в нивото на спирачната, охлаждащата и хидравличната течност. Допускането на прекалено ниски нива на тези течности може да доведе до много сериозни повреди в двигателя. Осигурете абонаментно обслужване на машините, за да си спестите скъпи ремонти или бракувани машини в перспектива;
 5. Батерии. Батериите изискват адекватно зареждане и профилактика. Запознайте се с изискванията на производителя преди експлоатация. Удължете живота на батериите си, като се консултирате с нашите сервизни техници;
 6. Не пропускайте регулярните обслужвания. Редовната подмяната на филтри и масла е задължителна за изправността на всяка машина. Ако сте пропуснали обслужване се свържете с нас, преди да се допусне сериозна или непоправима повреда;
 7. Обезопасен терен. Инспектирайте терена на управление на мотокарите преди да ги пуснете в експлоатация. Елиминирайте всички възможни за премахване неравности, прагове, издадености или денивелации. Осигурете на операторите добро осветление и видимост. При външна употреба снабдете машините с мека или твърда кабина, за да осигурите на операторите максимален комфорт и пълна безопасност на работа;
 8. Запознайте се подробно с инструкциите на производителите на всеки мотокар, газокар и електрокар. При доставка нашите специалисти ще ви информират в детайли как и кога е необходимо да изискате тяхното съдействие.
 9. Съобразявайте се с капацитета на карите си. Не надвишавайте максималните ограничения за товароносимост. Това застрашава живота на оператора, целостта на товара и изправността на мотокара. Изберете си складово-подемна машина, която ще отговори на нуждите ви за капацитет на товарите;
 10. Адекватност и кондиция. Управлението на складово-подемна техника изисква пълна кондиция и концентрация. Осигурете на операторите си време за почивка и се уверете в тяхната адекватност преди експлоатация на мотокарите;
 11. Амортизация на машините. Управлението на твърде амортизирани складово-подемни машини с износени функционални части е изключително опасно. Проверете възможностите за рециклиране или абонаментно обслужване и при нужда сменете машината;
 12. Спазвайте ограниченията за скорост и дистанция;

Не правете компромиси с изискванията за безопасност и проверете компетентността на своите оператори преди да им възложите управление на мотокари, газокари или електрокари. 

Обръщайте се към сервизни специалисти при възникнал проблем и не предприемайте своеволни ремонти с подръчни средства. Нашата практика многократно ни показа, че подобни „икономии“ впоследствие струват скъпо на клиентите ни.

Безопасна и успешна работа!

Категория: